Fyzioterapie

Zarezervujte si svůj termín ještě dnes.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na recepci
+420 608 300 072.

Ceny se mohou lišit dle délky služby, náročnosti či nadměrné spotřebě materiálu.

Pro ženy

Zabýváme se diagnostikou páteře a prevencí poruch pohybového systému člověka. Fyzioterapie využívá standardizované postupy fyzikální terapie a volí ošetření ze škály metodik jako léčebná tělesná výchova (LTV), měkké a mobilizační techniky, magnetoterapie, automobilizací, trakcí, postizometrickou relaxací (PIR), antigravitačními technikami (AGR), polohováním, ošetřením rázovou vlnou či laserovou terapií.

od 200 Kč
10 - 80 minutPro muže

Zabýváme se diagnostikou páteře a prevencí poruch pohybového systému člověka. Fyzioterapie využívá standardizované postupy fyzikální terapie a volí ošetření ze škály metodik jako léčebná tělesná výchova (LTV), měkké a mobilizační techniky, magnetoterapie, automobilizací, trakcí, postizometrickou relaxací (PIR), antigravitačními technikami (AGR), polohováním, ošetřením rázovou vlnou či laserovou terapií.

od 200 Kč
10 - 60 minut


Krční páteř

Vyšetření aktivních pohybů:
Vyšetření se provádí v sedě na stole rozkročmo na konci lehátka. Sledujeme předklon, úklon a rotaci. Sledujeme rozsah pohybu, jeho omezení, bolestivost, závratě.

Vyšetření krční páteře (CP):
Vyšetřujeme bolestivost jednotlivých trnů bolestivé body (nezapomínáme na m. temporalis při stisku zubů).

Vyšetření pasivních pohybů:
Vyšetření předklonu hlavy – tahem za bradu a hlavu – bývá omezen při zkrácení šíjových svalů, blokádou hlavových kloubů, kořenových syndromech.
Vyšetření úklonu hlavy – omezen může být při blokádách CP a zkrácených svalech.
Vyšetření rotace hlavy ve vzpřímeném držení hlavy – vyšetřujeme rotaci celé CP (od hlavových kloubů po Th 2-3).
Vyšetření rotace hlavy v předklonu hlavy – vyšetřujeme střední a horní CP, (normální rozsah pohybu je 45°).
Vyšetření rotace hlavy v záklonu hlavy – vyšetřujeme CP.krční páteř


Hrudní páteř

Vyšetření aktivních pohybů:
Vyšetření se provádí vsedě na stole rozkročmo na konci lehátka. Sledujeme předklon, záklon, úklon a rotaci.

hrudní páteř

Vyšetření hrudní páteře (Thp):
vyšetřujeme jednotlivé segmenty do záklonu.

Vyšetření žeber:
vyšetřujeme dechovou vlnu vleže na břiše, porovnáváme pohyb žeber na obou stranách během nádechu a výdechu pohledem i pohmatem.
Klinická symptomatologie vertebrogenních poruch a jejich léčba: Hrudní páteř je nejstabilnější a proto nejméně často postižená. Do oblasti zad a hrudníku se promítají bolesti, vznikající jak v důsledku poruch hrudní páteře a žeber, tak při onemocnění orgánů dutiny hrudní a břišní. Tyto vertebroviscerální vztahy je nutné mít vždy na mysli! (Infarkt, ICHS, pneumonie, nemoci žaludku, slinivky atd. mohou imitovat bolesti hrudníku a naopak!) V obou případech se vyskytují kloubní blokády a reflexní změny.

Bederní páteř

Vyšetření bederní páteře:
Vyšetření začínáme pohledem na pacienta, kdy hodnotíme stoj zezadu, výšku trapézových svalů, výšku horních a dolních úhlů lopatek, torakobrachiální trojúhelníky, výšku hřebenů kyčelních kostí, gluteální rýhy, ploché nohy, z boku (zakřivení páteře – olovnice) a zepředu (výška a tvar klíčních kostí), chůzi (při radikulární sy. S1 je omezena chůze po špičkách, při rad. sy. L5 vázne chůze po patách) event. stoj na dvou vahách (při blokádách hlavových kloubů může být rozdíl v zatěžování až 10 – 20 kg).

Vyšetření aktivního předklonu:
sledujeme: plynulost, tupost (předklon je prováděn v kyčelních kloubech), zda se neuchyluje do strany

Příčiny omezení předklonu:
Zkrácení zadní skupiny svalů stehna, zkrácení nebo spazmy zádových svalů, blokáda SI , blokáda LP, bederní páteře, radikulární sy. – může být fenomén zarážky (painful arc) , S1 – po špičkách C5 – po patách.bederní páteřDornova metoda

Příčiny problémů
Způsob dnešního života vede k nesprávnému držení těla, deformacím, nebo posunutí kloubů, páteře a pánve ze své přirozené polohy. To vede k problémům se zády, nesprávné, nebo bolestivé chůzi, bolesti krční páteře a následné bolesti hlavy. Nejzákladnější příčina problémů bývá z důvodu nestejné délky dolních končetin a následného sklonu pánve. Vyloučíme-li vrozené, degenerativní, nebo posttraumatické příčiny, tak nestejná délka dolních končetin je ve většině případů způsobena nesprávným sezením s nohou přes nohu. Tento denní – celoživotní stereotyp je potřeba pro správné vyrovnání těla zcela odstranit.

Trigger points

je spoušťový bod (dříve také myogelóza), je charakteristická změna lokálního svalového napětí. Tato změna není v celém svalu, či svalové skupině, ale pouze v určité porci resp. snopci příčně pruhovaného svalu. V daném snopci se nachází 2-6 mm velký uzlík, který je palpačně bolestivý – nadměrně dráždivé místo, které je při stlačení bolestivé a může působit typickou přenesenou bolest, citlivost a autonomní dysfunkce.

Spoušťové body se mohou objevit u kohokoli a v jakémkoliv věku. Všeobecně to ale vypadá, že ženy jsou k jejich vzniku náchylnější. Trigger pointy mohou způsobovat bolesti pohybového ústrojí.

Jde o spontánní bolest, svalovou ztuhlost a citlivost svalu. Sval bývá oslabený a pacienti bývají často unavení a trpívají nespavostí